Příběh zrození zahrady

 
Koncepce

Varianty prostorového řešení, barevnosti, použití materiálů ...
Vizualizace 

Seznamte se s atmosférou vaší budoucí zahrady.
Realizační dokumentace

Osázení, zpevněné plochy, oplocení, vodní prvky, drobná architektura ...

Koncepční východiska

Zkoumání stávajících dispozic objektu a zahrady, důležitých pohledů a směrů, stávajících rostlin, materiálů. Půdní sondy.

Koncepční varianta 1

Varianta tvarového a prostorového uspořádání zahrady.  Plochy výsadeb, trávníku, dominanty, drobná architektura.

Koncepční varianta 2

Druhá varianta možného řešení. Dává možnost porovnat a rozvíjet jednotlivé myšlenky a směry návrhu. 


Koncepční návrh zahrady s modelem

Rozpracování vybrané varianty a ověření jednotlivých aspektů v koncepčním modelu.
Plochy

Výsadbové plochy a plochy trávníků. Terasy, zpevněné plochy.
Model

Ověření správného prostorového řešení v modelu. Velmi důležité pro klienta.
Pohledy

Výhledy do krajiny, výhledy z teras a oken. Zábrana nežádoucím pohledům zvenku. Pohledy na dominanty v zahradě.
Komunikace

Napojení na okolí. Trasy pěších komunikací, parkování. 
Materiál

Základní materiálové řešení drobné architekury, výsadbových záhonů a lemů.
Rostliny

Výškové uspořádání. Základní barevné řešení. Plochy výsadeb s převažující dobou kvetení. 

Vizualizace zahrady

Vizualizace

Realistické zobrazení návrhu zasazené do okolí..

Videoanimace

Videoanimace provázející atmosférou návrhu.

Studie zastínění

Studie zastínění klíčových bodů v zahradě - terasy, pobytové plochy, vodní plochy. Noční osvětlení.
Vyhledávání